Privacybeleid

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen en hoe er mee wordt omgegaan. Er staat ook in waarvoor de opgeslagen gegevens gebruikt worden. Je kunt hier ook je rechten met betrekking tot jouw gegevens lezen en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal gewijzigd worden bij wijzigingen in de Wet.

1 Yellow wings info

Hieronder staat de privacy verklaring van Yellow Wings Flight Simulator (YW). YW is een trainingsbureau dat gebruik maakt van een vliegtuigcabine, een realistische cockpit  en en Air traffic Control Center. Doelgroepen zijn teams van professionals en leidinggevenden, die graag meer uit hun communicatie, samenwerking en talenten willen halen.

YW verzamelt geen gegevens uit zichzelf, maar alleen op initiatief van de klant zelf, d.m.v. het invullen van een contactformulier. Het is goed om te weten wat met de door jou ingevulde gegevens wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

YW heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. YW kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan even contact op

Als je niet wilt dat YW gegevens van jou gebruikt, neem dan gerust contact op! Mail; info@yellowwings.nl, telefoon 06 30062328, Adres de Zanden 11C  7395 PA  Teuge. Btw. Nr. 0908.73.440 B.01, KVK 52891194

2 Doel van gegevens

YW gebruikt de opgeslagen gegevens niet voor nieuwsbrieven of voor emailmarketing activiteiten. YW kan alleen in het bezit van je NAW gegevens, email en evt. tel. nr komen als je zelf op de website een formulier invult. Die gegevens worden alleen gebruikt om zonodig contact met je op te nemen voor overleg of je een factuur te sturen (moet van de Belastingdienst met adresgegevens op de factuur). De website van YW verzamelt jouw gegevens om het gebruik van de website te meten, m.b.v. Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet terug te herleiden naar jou.

3 Wie ontvangt de gegevens

De gegevens die YW ontvangt en verwerkt worden beheerd door Rob van Viegen, eigenaar van YW. De e-mail van YW wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Met Hostnet heeft YW daarover een overeenkomst, m.b.t. veiligheid van de gegevens bij Hostnet. De website en back-ups van de website worden gehost bij Loyals. Gegevens die jij achterlaat op de website van YW worden beheerd  op de servers van Loyals. YW geeft uit eigener beweging geen gegevens door aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht zou zijn. Op deze manier doet YW er alles aan om je gegevens privé te houden.

4 Bewaartermijnen

Je gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van activiteiten, maar niet langer dan nodig, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat je contact opneemt met YW via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door YW of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van YW prive is.

5 Rechten

Inzage in je gegevens

  • Je hebt altijd het recht om jouw gegevens op te vragen die bij YW opgeslagen zijn. Even een email of een telefoontje is genoeg om een overzicht van jouw gegevens te krijgen.

Aanpassen van je gegevens

  • Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt niet alleen het recht om dit aan te laten passen, maar het is ook handig als je bij YW met de juiste gegevens bekend bent.

Verwijderen van gegevens

  • Wil je niet dat jouw gegevens bij YW bewaard worden?Even bellen of mailen en je gegevens worden verwijderd.

Klacht indienen

Recht op overdracht

  • Als je de gegevens nodig hebt, die bij YW worden bewaard, als je bijvoorbeeld naar een andere partij gaat, heb je het recht op overdracht. Hierbij dient YW al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. In de praktijk zal dat niet aan de orde zijn. YW bewaart geen inhoudelijke gegevens die tijdens een training boven tafel kunnen komen en kan dus alleen NAW, email en telefoongegevens overdragen.

Bezwaar tegen gegevens

Als je niet wilt dat YW gegevens van je bewaart, kun je bezwaar maken tegen de gegevensopslag. Stuur een mail of bel naar YW en al je gegevens worden verwijderd.

Als je gebruik wilt maken van je rechten om wijzigingen in de verzamelde gegevens aan te brengen, mail dan naar info@yellowwings.nl of bel naar 06 30062328. Om er zeker van te zijn dat jij het bent, wil YW ter controle een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. De kopie wordt na gebruik verwijderd en binnen twee dagen krijg je een reactie van YW.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het maken van contact en het sturen van een factuur.

6 Plichten

YW verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. YW behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer YW dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van YW te beschermen. Uiteraard met respect voor jouw recht op privacy.

YW heeft deze verklaring zorgvuldig en zo helder mogelijk opgesteld. Als je toch vragen hebt, aarzel niet even contact op te nemen.

Mail; info@yellowwings.nl, telefoon 06 30062328, Adres de Zanden 11C  7395 PA  Teuge.