Informatie

Navigatie m.b.v. de kompasroos

In de luchtvaart wordt genavigeerd met behulp van een kompasroos, GPS en bakens. Een kompasroos gaat 360 graden rond, waarbij 360 (en tevens ook 000) graden het Noorden aangeeft. 090 graden geeft Oost aan. 180 graden geeft Zuid aan en 270 graden geeft het Westen aan. Als door Air Traffic Control wordt gevraagd om bijvoorbeeld koers 240 te gaan vliegen, zult u moeten draaien totdat koers 240 bovenin het kompasroos verschijnt.

Startbanen zijn ook gebasseerd op het kompasroos. Baan 24 is gericht naar het Zuid-west (koers 240). Als u moet landen op baan 24 zal de uiteindelijke koers dus ook ongeveer 240 zijn.

Navigatie Display

Dit is eigenlijk simpel gezegd de Tomtom voor het vliegtuig. Hier kunnen alle navigatie punten worden opgezet zodat de piloot weet waar hij zich bevindt. Hierin is het kompasroos te zien. In witte cijfers bovenin is de koers te zien die gevlogen wordt. In dit scherm kan ook de koers voor het baken worden ingesteld. Als de paarse streep opgelijnd is met de witte pijl in het midden is het vliegtuig opgelijnd met het baken.

Links boven staat GS, de snelheid waarmee over de grond gezien gevlogen wordt in knopen. Hierbij is rekening gehouden met de wind. Daarnaast staat TAS, de snelheid waarmee daadwerkelijk door de lucht word gevlogen, hier is de wind nog niet in berekend. Daaronder staat in getallen de windrichting en de windsnelheid.

Links en rechts onder in het scherm is te zien in groene of blauwe letters welke bakens er zijn ingesteld. Onder VOR1 en VOR2 staat de naam van het geselecteerde baken. Daaronder staat DME en een getal. Dit getal geeft aan hoeveel mijl van het baken het vliegtuig zich bevindt. Als een NDB baken is ingesteld zal er in blauwe letters onder ADF staan welke baken er is geselecteerd. Een NDB geeft geen afstand aan.

 VOR baken

Een baken is een radiozender die signalen uitzendt van een bepaalde frequentie. Er zijn twee soorten baken om op te navigeren; VOR en NBD. VOR geeft de meest uitgebreide informatie, waaronder vaak de afstand van het baken tot het vliegtuig. NDB bakens zijn eenvoudiger en staan vaak in het verlengde van de startbaan in de aanvliegroute.

Een VOR is een baken dat via radio signalen vanaf de grond aan het vliegtuig laat weten waar deze zich bevindt, ten opzichte vanaf het baken. Elk VOR baken heeft een eigen frequentie. Deze frequentie moet de piloot instellen in het radio paneel. Als deze frequentie is ingesteld in het vliegtuig zal een groene pijl op het navigatie scherm aangeven waar het baken is. Air Traffic Control kan vragen om met een bepaalde koers naar het baken toe te vliegen. Met de Course selecor, of koers selectie knop in de cockpit kan deze worden ingesteld. Door in het kompasroos de lijnen met elkaar gelijk te houden, zal met de geselecteerde koers naar het baken worden gevlogen.

NDB Baken

Een NDB is het simpelste baken in de luchtvaart. Dit baken geeft alleen maar aan waar deze zich bevindt. Elk NDB baken heeft net als VOR bakens, een eigen frequentie. De frequentie van de NDB kan worden ingesteld onder ADF op het radio paneel. Eenmaal ingesteld geeft een blauwe pijl op het kompasroos aan waar het baken zicht bevindt.

Visual Flight Rules

Er zijn twee verschillenden mogelijkheden van vliegen binnen de luchtvaart, Visual Flight Rules (VFR) of Instrument Flight Rules (IFR). VFR wordt vaker gevlogen met kleineren toestellen. Dit is echt vliegen op zicht en herkeningspunten op de grond. Hiervoor zijn bepaalde minima’s bepaald, zoals: voldoende zicht, geen lage bewolking, voldoende afstand houden vanaf de grond, wolken, overige verkeer enz. Vliegen onder VFR regels mag bijna nooit ‘s nachts in het donker.

Instrument Flight Rules

Een andere mogelijkheid met vliegen is Instrument Flight Rules, of IFR. IFR wordt bijna altijd gebruikt metverkeersvliegtuigen omdat de mogelijkheid op slecht weer veel groter is met langere afstanden en ook omdat er lagere minima’s zijn binnen IFR. Met IFR kan een vliegtuig bijna altijd door vliegen. Bij IFR wordt gebruik gemaakt van bakens, GPS en vooraf gemaakte routes. Luchtverkeersleiding moet hierbij ook altijd toestemming geven voor koers en hoogte veranderingen.

Standard Instrument Departure

Een Standard Instrument Departure, of SID, is een fase van een IFR vlucht dat een vliegtuig volgt na het opstijgen. Een vliegtuig moet een SID volgen om veilig op een airway te komen. Dit is vergelijkbaar met een oprit naar de snelweg, zonder deze oprit kan een auto niet veilig tot snelheid komen en kan een auto ook niet veilig invoegen met het overige verkeer

Standard Arrival

Een Standard Arrival, of STAR, is een fase van een IFR vlucht dat een vliegtuig volgt om van een airway tot de begin van de landing te komen; op een STAR gaat het vliegtuig ook beginnen met dalen. Dit is vergelijkbaar met een afrit van snelweg, zonder deze afrit kan een auto niet veilig van de snelweg komen en kan dan ook niet veilig zijn snelheid verminderen zonder het overige verkeer te verhinderen.

ILS, ofwel Instrument Landing System, is een heel handig hulpmiddel voor vliegtuigen bij het landen. Dit baken staat naast en achter de landingsbaan en geeft via radio signalen aan of het naderende vliegtuig moet dalen, stijgen, naar links of naar rechts moet.

In de flight director wordt de ILS gekoppeld aan het paarse kruis wat zichtbaar is. De piloot hoeft op deze manier alleen de strepen die zichtbaar zijn te volgen. Gaat de streep naar links, dan zal de piloot dus naar links moeten sturen. Gaat de streep omhoog, dan zal de piloot dus moeten zorgen dat de neus van het vliegtuig ook omhoog gaat. Let echter wel op, de ILS is heel nauwkeurig en het vergt dus kleine correcties.

Als alles uiteindelijk goed gaat, en alle neuzen dezelfde kant op wijzen, zult u zien dat ILS een geweldig hulpmiddel is. Als het goed gevolgd wordt brengt het systeem het vliegtuig precies naar de baan toe!