Informatie

Air Traffic Control, of ATC gaat over de totale luchtverkeersleiding van een vastomlijnd gebied. De verkeersleiders begeleiden ieder individueel een aantal vliegtuigen die in een specifieke fase van overvliegen, aankomen of vertrekken zitten.

Er zijn verschillende verkeersleiders voor Groundcontrol, Tower, Approach, Departure en ieder van hen heeft een eigen radiofrequentie waarover hij/zij met de vliegtuigen in zijn/haar sector praat. Als een vliegtuig het gebied van de ener verkeersleider verlaat, draagt deze hem over aan de volgende sector. In het vliegtuig moeten de piloten de nieuwe frequentie invoeren in de radio om met de nieuwe controler te kunnen praten.

Luchtvaartcommunicatie is aan strenge regels gebonden en maakt gebruik van geprotocolleerde communicatie; Dat zijn vast korte zinnetjes, die door de piloten of de verkeersleiders worden uitgesproken en door de andere partij letterlijk herhaald, zodat alle betrokkenen weten waar zij het over hebben.  Er is een aantal mogelijkheden tot communiceren; van de verkeersleiding naar een vliegtuig, van het vliegtuig naar de verkeersleiding, en van een vliegtuig naar andere vliegtuigen.

Ground; dit is de verkeersleider die toestemming geeft om teruggeduwd te worden vanaf de gate en hij monitort alle bewegingen op de grond op het vliegveld of een deel daarvan. Hij geeft toestemming voor pushback en taxiën. Hij geeft elk vliegtuig precies de route op van het platform naar de startbaan, of van de baan naar de gate van de bestemming.

Tower;Tower” geeft toestemming om op te stijgen en om te landen en regelt alle bewegingen op de startbaan en alles vlak voor de landingsbaan bij de landing.

Departure; Na het opstijgen geeft “Tower” je door aan “Departure”. Deze verkeersleider regelt het verkeer in een bepaalde straal rond het vliegveld. De uitgaande vluchten hebben te maken met “Departure” de inkomende met “Approach”.

ATC station; “Departure” handelt je af naar een groot Air Traffic Control Center. Het gebied van dit station is veel groter en omvat ook de “high altitude highways” (snelwegen in de lucht op grote hoogte). Bij een lange vlucht, word je van ene ATC naar het volgende ATC overgedragen.

Approach; Als je in de buurt van je bestemming bent, moet je contact opnemen met de verkeersleider die je nadering organiseert. Hij zorgt ervoor dat je wordt ingevoegd in de rij vliegtuigen die achter elkaar aan naar de runway komen vliegen. Hij zorgt ervoor dat er altijd voldoende horizontale afstand tussen de landende vliegtuigen is. Een groot teoestel als een A380 of een B747, wekt enorm veel luchtbewegingen op en daar kan een achterop komend toestel last van hebben als er te weinig ruimte tussen die vliegtuigen zit. Als je geland bent ga je weer over naar “Ground”, die je vertelt hoe je bij de gate moet komen.

Luchtvaartcommunicatie; elke verkeersleider zijn eigen Frequentie

ATC kan alleen met een vliegtuig praten zolang hij en alle vliegtuigen in zijn corridor op de zelfde frequentie zitten. Een frequentie moet gezien worden als een kanaal op de televisie, en ATC kan alleen praten met een vliegtuig als beide partijen hetzelfde kanaal actief zijn. Er zijn heel veel kanalen in de frequentie band van de luchtvaart; deze band gaat van 118 -137 MHz. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de frequenties die je ziet op de radio van de auto, het enige verschil is dat een auto radio op lagere (87.5-108 MHz) frequenties zitten. In een vliegtuig kunnen de kanalen van een frequentie veranderd worden met 25 KHz, dus van 118.000 naar 118.025 of van 123.250 naar 123.275. Elke verschil in 25 KHz is een apart kanaal, dus tussen 118 en 137 MHz zijn er 760 mogelijke kanalen waar een vliegtuig en ATC met elkaar kunnen communiceren. Op de foto links zie je de “radiostack”; de console waar alle radio’s in zitten en dat zijn er nogal wat. De bovenste rij van vier displays met witte cijfers is voor de communicatie met de verkeersleiding. Hoe de frequenties kunnen worden ingesteld staat beschreven bij de Boeing 737-800 instrumenten.

Yellow wings Trainingen radiostack-Boeing-737

Luchtvaartcommunicatie ; Radiotelefonie (RT):

In de luchtvaart is alle standaard communicatie geprotocolleerd. Bij elke actie zegt een piloot of een verkeersleider een specifieke korte zin. Juist door standaardisering herkent iedereen snel wat er wordt gezegd, ook al zit er ruis op de lijn. De volgende uitdrukkingen zijn hieronder geschreven met hun betekenissen:

 

Acknowledge            Bericht ontvangen en begrepen.

Affirm                        Ja.

Approved                  Voorgestelde actie is toegestaan.

Break                         Aangegeven van scheiding tussen twee berichten voor twee verschillende ontvangers.

Cancel                       Annuleer eerder gegeven klaring.

Check                        Controleer een system of procedure.

Cleared                      Autorisatie om door te gaan zoals voorgeschreven.

Confirm                      Is het bericht correct ontvangen of begrepen?

Contact                      Maak radio contact met…

Correct                      Dat is correct.

Correction                 Er is een fout gemaakt in de transmission. De juiste versie is…

Disregard                  Beschouw de laatste transmissie als niet verzonden.

Go ahead                 Ga door met bericht.

How do you read?    Wat is de verstaanbaarheid van mijn transmissie? (schaal 1-5)

I say again                Ik herhaal.

Maintain                    Vervolg in overeenstemming met de gespecificeerde condities,   bijv.  ‘maintain VFR.’

Monitor                      Luister uit op…

Negative                    Nee, dat is niet toegestaan.

Over                          Gesprek is beëindigd en verwacht antwoord.

Out                            Gesprek is beëindigd en er wordt geen antwoord verwacht.

Read back                Lees bericht zoals aangegeven terug.

Recleared                 Er is een verandering in de laatste klaring. Dit is de nieuwe klaring.

Report                       Zend mij de volgende informatie…

Request                    Zou graag het volgende willen weten/aanvragen.

Roger                        Ik heb alles van de laatste transmissie begrepen.

Say again                  Herhaal alles van de laatste transmissie.

Speak slower             Breng spraaksnelheid terug.

Stand by                    Luister uit; wacht even; roep u later op.

Unable                       Ik ben niet in staat om de gegeven instructie op te volgen (geef ook reden mee).

Wilco                         Bericht begrepen en zal er aan voldoen.

Words twice              Bij moeilijke verbinding: ieder woord tweemaal geven.

 

Luchtvaartcommunicatie ; Internationale alfabet:

Net als bij radiotelefonie is het alfabet in de luchtvaart ook exact voorgeschreven. Letter/cijfercodes voor taxibanen, radiobakens, runways etc. woredn altijd uitgesproken met de woorden van het NATO alfabet. In plaats dat de toren tegen een piloot zegt, “ga naar gate G-7” is het eigenlijk, ‘ga naar gate GOLF seven’. Het NATO  alfabet staat hieronder.

A          Alpha                               L          Lima                                  W        Whiskey

B          Bravo                              M          Mike                                   X        X-Ray

C          Charlie                            N          November                          Y        Yankee

D         Delta                                O         Oscar                                   Z        Zulu

E          Echo                               P          Papa

F          Foxtrot                            Q         Quebec

G         Golf                                 R          Romeo

H         Hotel                               S          Sierra

 I           India                              T          Tango

 J           Juliet                             U         Uniform

 K          Kilo                                V          Victor

Nu de praktijk

Doel is dat alle betrokkenen elkaar heel precies begrijpen en weten wat zij moeten doen. Stel dat een piloot wil gaan landen, dan moet hij toestemming vragen. Hoe gaat dat?

 

Piloot; Speedbird 1376, request fot landing runway 18 Center

Verkeersleider; Speedbird 1376, cleared to land runway 18 Center

Piloot herhaalt de boodschap; cleared to land runway 18 Center, Speedbird 1376

Nu weten piloot en verkeersleider precies wat er gedaan gaat worden, maar de andere piloot moet dat natuurlijk ook weten. In de praktijk luisteren beide piloten naar de radio, dus de andere piloot weet al dat er toestemming is en herhaalt dat even voor de eerste piloot. In de leeromgeving bij ons is het ge bedoeling dat de piloot die met ATC heeft gecommuniceerd, de clearance aan de andere piloot doorgeeft en de andere piloot herhaalt die boodschap . Op die manier ben je er zeker van dat alle betrokkenen precies weten wat er speelt.